Arnhem

W przeszłości była siedziba książąt, którzy ufortyfikowali ją w XIII w. Nie odgrywając większego znaczenia gospodarczego Arnhem był miejscem osiedlenia się powracających z Indonezji kolonistów holenderskich. Do najnowszej historii miasto wpisało się niezwykle krwawą bitwą, jaką 14 września 1944 r. stoczyli alianci z wojskami III Rzeszy: Anglicy zrzucili desant 10 tys. żołnierzy z I brytyjskiej dywizji powietrznej, a w pobliżu, pod Nijmegen, lądowało w tym czasie 20 tys. Amerykanów i 3 tys. Polaków z zadaniem zbudowania przyczółków na lewym brzegu Renu. Po 9 dniach wyjątkowo zaciekłych walk alianckie „czerwone diabły spod Arnhem" pozostawiły 2 tys. zabitych, 5 tys. rannych i zaginionych. Miasto legło w gruzach. Odbudowane niebawem jest dziś ośrodkiem przemysłowym.
Przy Wielkim Placu (Grote Markt) znajdują się: XV-wieczny, zrekonstruowany kościół gotycki, ocalały Dom Diabła (Duivelshuis) ze zdobiącymi mury dziwnymi rzeźbami, Pałac Prowincji (Provincie­huis) z 1954 r. i inne ciekawe obiekty. Wiele parków, m.in. jeden z najpiękniejszych w Holandii Sonsbeekpark z XV-wiecznym wiatrakiem wodnym (De Witte Mole).
Warto zwiedzić Muzeum Miejskie (Gemeentemuseum) eksponujące XIV- i XV-wieczną sztukę Geldrii i Dolnego Renu, porcelanę z Delft i Arnhem, srebra i stare szkła oraz relikty z czasów prehistorycznych.
Ciekawe jest również Muzeum Bronbeek, prezentujące trofea z dawnych Indii Holenderskich.
W najbliższym sąsiedztwie Arnhem, w lesie, znajduje się słynny, wzorowany na Oslo, skansen holenderski (Openluchtmuseum) Na powierzchni 40 ha zobaczyć można zrekonstruowane, najbardziej typowe zabytki architektury ludowej: farmy, chaty, zajazdy, warsztaty rzemieślnicze, wiatraki i mosty zwodzone nad kanałami, a nawet całe kompleksy zabudowy. Czynna jest ponadto wystawa strojów ludowych oraz powozów i sań.

Nasze Serwisy

  • www.WycieczkaNaWegry.pl
  • www.Moja-Hiszpania.pl

Nasi Partnerzy