Amsterdam cz. 2

Jedną z największych atrakcji miasta są kanały (grachten), a zwłaszcza Herengracht, Keizergracht, Prinsengracht, Singelgracht i Leijn­baansgracht, tworzące „wodny kościec" Amsterdamu. W ich wodzie odbijają się ukryte za koronami drzew doskonałe architektonicznie fasady patrycjuszowskich kamienic, kupieckich kantorów, spichlerzy i dawnych magazynów, reprezentujących szczytowe osiągnięcia sztuki holenderskiej i będących znakiem bajecznej fortuny, jaka przetoczyła się przez to miasto. Poszczególne budowle wyróżniają się między sobą ornamentyką oraz kolorem cegły w wielu odcieniach różu, fioletu, błękitu i szarości.
Oglądanie Amsterdamu od strony wody umożliwia przejażdżka tramwajem wodnym. Przewodnicy objaśniają mijane obiekty w wielu językach. Szczególnie interesujące są przejażdżki wieczorem i nocą.
Uzupełnieniem przyjemności, jaką sprawia zwiedzanie Amsterdamu tramwajem wodnym, jest piesza wycieczka po starym mieście.
U zbiegu ul. Damrak — przy której znajduje się wielki gmach Giełdy Kupieckiej (Koopmansbeurs) i liczne amsterdamskie banki — oraz bulwaru Rokin leży najważniejszy plac Dam. Uwagę zwraca Pałac Królewski (Koninklijk Paleis), zbudowany w latach 1648-1662 przez Jacoba van Campena na 13 659 drewnianych palach, z których wiele pochodzi z nadwiślańskich lasów. Dawniej budowla ta pełniła funkcję ratusza miejskiego, a w 1808 r. została podarowana przez miasto Ludwikowi Napoleonowi Bonaparte.
Naprzeciw pałacu wznosi się Pomnik Narodowy (Nationaal Monument), symbolizujący ludzkość cierpiącą pod brzemieniem wojny. Plac Dam stał się miejscem spotkań hippisów z całej Europy. Tutaj zlatują się również masowo amsterdamskie gołębie.

Nasze Serwisy

  • www.WycieczkaNaWegry.pl
  • www.Moja-Hiszpania.pl

Nasi Partnerzy