Ludność

Holandia należy do najgęściej zaludnionych — 413 mieszkańców na 1 km2 — krajów świata. Zamieszkuje ją ponad 14 mln ludności, podczas gdy w roku 1899 liczba jej wynosiła zaledwie 5,1 mln, a dopiero w 1950 r. przekroczyła 10 mln. osób. W latach 1909-1971 roczny przyrost wahał się w granicach 1,46-1,14%, ostatnio zaś spadł do 0,60%.
Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne: od 43 osób w rejonie polderów nad Ijsselmeer do 1054 na jeden km2 w południowej Holandii! Blisko 46% całej ludności kraju koncentruje się na terenie trzech superzurbanizowanych i uprzemysłowionych prowincji — południowej oraz północnej Holandii oraz Utrechtu — stanowiących 21% terytorium kraju, czyli tzw. Randstad Holand. Jest to praktycznie obszar leżący w trójkącie wyznaczonym przez Amsterdam, Rotterdam i Hagę.
Pod względem wyznaniowym 38% ludności kraju stanowią katolicy, 36% protestanci, w tym liczni kalwini, reszta deklaruje się jako bezwyznaniowa.
Ponad 600 tys. Holendrów żyje za granicą, w tym 289 tys. w krajach europejskich, 128 tys. w Ameryce Północnej i Południowej, 131 tys. w Oceanii, 55 tys. w Afryce i 23 tys. w Azji. Z drugiej strony w Holandii mieszka 403 tys. obcokrajowców, w tym najwięcej Turków, Indonezyjczyków, Greków, Hiszpanów, Marokańczyków, Włochów i mieszkańców byłej Jugosławii, tworzących tutejszą armię robotników najemnych, czyli tzw. gastarbeiterów. W ostatnich latach do Holandii imigrowało blisko 25%, czyli 100 tys. ludności byłej kolonii Surinam. Niewielką mniejszość narodową tworzą także Niemcy, Belgowie, Francuzi, Amerykanie i inni. Średnia roczna imigracja do Holandii wynosi ok. 80 tys., zaś emigracja — 60 tys. osób.
Największym miastem jest Rotterdam, następnie Amsterdam. Haga, Utrecht, Eindhoven oraz Arnhem. Ponad 77% ludności żyje w miastach.
Najwidoczniej ze względu na racjonalny sposób odżywiania się oraz uprawiania sportu Holendrzy osiągają imponującą długowieczność, wynoszącą średnio 71 lat u mężczyzn i 77 lat u kobiet.

Nasze Serwisy

  • www.WycieczkaNaWegry.pl
  • www.Moja-Hiszpania.pl

Nasi Partnerzy