Muzea w Amsterdamie

Amsterdam jest obok Paryża, Londynu, Madrytu i Rzymu miastem niezwykle cennych zbiorów, głównie sztuki holenderskiej.
Najważniejsze spośród ponad 50 muzeów w tym mieście jest Muzeum Państwowe (Rijksmuseum) przy Stadhouderskade 42, mieszczące się w wielkim, utrzymanym w stylu neorenesansu niderlandzkiego, gmachu z czerwonej cegły. Jego zbiory pozwalają prześledzić ewolucję holenderskiego malarstwa od XV do XIX w. Całą bogatą kolekcję płócien zdominowała twórczość Rembrandta, a wśród niej najsłynniejszy obraz Nocna warta, znajdujący się, po jego uszkodzeniu - przez chorego umysłowo Holendra w dniu 14 września 1975 r., w specjalnie zabezpieczonej sali honorowej. Namalowane w 1642 r. dzieło, ze względu na swe niezwykłe wymiary, zostało swego czasu obcięte o 60 cm z lewej, 10 cm z prawej strony oraz po 20 cm z góry i dołu, ponieważ nie, mieściło się w wejściu do ratusza miejskiego. Wśród wielu innych dzieł mistrza uwagę zwraca Lekcja anatomii dra Deymana, której nie należy mylić z innym obrazem o tej samej tematyce. Muzeum to eksponuje również doskonałe płótna takich twórców, jak Johannes Vermeer, Pieter de Hoogh, Thomas de Keyser, Pieter Saenredam, Frans Hals, Hendrik Avercamp, Jacob van Ruysdael, Jan Steen, Aelbert Cuyp, Willem van de Velde Młodszy, Cornelis Troost, Jacob de Wit i wielu innych, w tym również prekursorów „Złotego Wieku", jak Geertgen tot Sint Jans, Jan Mosta ert, Lucas van Leyden, Jan van Scorel, Pie­ter Aertsz, Joachim Bueckelaer, Joos de Momper i Werner van den Valckert. Uzupełnieniem niezwykle cennej kolekcji malarstwa są meble, rzeźby, tkaniny, porcelana, dział historyczny, gabinet rycin oraz sztuka azjatycka.
Sztukę nowoczesną eksponuje Muzeum Miejskie (Stedelijk Museum) przy Paulus Potterstraat 13. Oglądać tu można dzieła Pieta Mondriana, Jana Tooropa, Josepha Israelsa, grupy „Cobra", nowoczesną sztukę rosyjską, którą reprezentuje m.in. Wassily Kandinsky, dalej pop-art, nowy realizm, sztukę tzw. audiowizualną oraz wystawę fotogramów.
Naprzeciw, dosłownie przy tej samej Paulus Potterstraat 9, mieści się Muzeum van Gogha (Van Gogh Museum). Uwagę zwraca nowoczesny styl siedziby muzeum, które zostało specjalnie zaprojektowane w celu gromadzenia i ekspozycji zbiorów fundacji tego twórcy, obejmującej ponad 200 obrazów i 500 rysunków. Zachowało się również 600 rękopisów artysty w formie listów. Warte uwagi są portrety van Gogha, malowane przez Paula Gauguina i Henri de Toulouse-Lautreca, a także parafrazy samego van Gogha na temat Rembrandta, Jeana Francois Milleta i EuOne Delacroix.
Dom Rembrandta (Rembrandt Huis) przy Jodenbreestraat 4, wart jest uwagi ze względu na poznanie warunków, w jakich żył największy z malarzy niderlandzkich w latach 1639-1658, do momentu, w którym musiał opuścić ten dom pod presją niezaspokojonych wierzycieli. Stare meble, kolekcja rysunków i szkiców, płótna nauczyciela Rembrandta, Pietera Lastmana, autoportrety, sceny biblijne, stara prasa, wszystko to zbliża epokę „Złotego Wieku", który dla samego Rembrandta złotym bynajmniej nie był.
Muzeum Sztuki Tropikalnej (Tropen Muzeum) przy Linnaeus­straat 2, posiada bezcenne zbiory sztuki Indii Zachodnich, Dalekiego Wschodu, a także eksponaty z dziedziny antropologii, muzyki, religii i dramatu.
Muzeum Morskie (Nederlands Schepvaart Museum) przy Kat­tenburgerstraat 1, mieści się w dawnym arsenale holenderskiej marynarki wojennej, zbudowanym w 1655 r. na 18 tys. pali drewnianych. Eksponowane modele statków, starodruki, pierwsze mapy świata, instrumenty nawigacyjne, wreszcie galeria płócien o tematyce morskiej i portretów wybitnych żeglarzy i admirałów holenderskich, wszystko to zbliża epokę potęgi Niderlandów na morzach i oceanach, pozwalając również śledzić ewolucję budownictwa okrętowego po wiek XX.
Duże wrażenie czyni Muzeum Anny Frank (Anne Frank Huis) przy Prinsengracht 263. Tutaj, w domu z 1635 r., ukrywała się przed hitlerowcami żydowska dziewczyna, Anna Frank, pisząc swój słynny pamiętnik, będący wstrząsającym dokumentem z okresu II wojny światowej. Zadenuncjowana rodzina Franków trafiła do Oświęcimia, skąd udało się powrócić jedynie ojcu Anny.

Nasze Serwisy

  • www.WycieczkaNaWegry.pl
  • www.Moja-Hiszpania.pl

Nasi Partnerzy