Breda

Ośrodek przemysłu, handlu i turystyki, dawniej siedziba książąt Nassau. W przeszłości Breda wsławiła się w walkach z Hiszpanami i procesem przeciw Inkwizycji. Jednym z najemnych żołnierzy księcia Maurycego Orańskiego okazał się... Kartezjusz! Poddanie się Bredy Hiszpanom w 1625 r. utrwalił Diego Rodriguez de Silva y Velhquez. Tutaj w słynnej Schola Illustris kształcili się dysydenci, m.in. Krzysztof Drohojowski, autor Disputatio de Jure Belli. Na mocy podpisanego w Bredzie w 1677 r. traktatu, Holandia zrzekła się praw do Nowego Amsterdamu (dziś Nowy Jork) i New Jersey.
W roku 1944 Bredę wyzwoliła dywizja pancerna gen. Stanisława Maczka, co upamiętnia czołg hitlerowski, podarowany przez Polaków miastu. Cmentarz poległych żołnierzy polskich znajduje się na przedmieściu miasta. Jedno z największych w Holandii skupisk polonijnych. Jedna z ulic w centrum nosi nazwę Warschaustraat.
Do ciekawszych zabytków należą: zamek (Kasteel von Breda) z 1540 r., XV-wieczny kościół (Grote Kerk) w stylu brabanckiego gotyku i barokowy ratusz. Zabytkowa architektura otacza również plac (Grote Markt). Warto zwiedzić Muzeum Etnograficzne (lustinlus von Nossau Volkekundig Museum) przy Kasteelplein koło zamku, prezentujące broń, biżuterię i maski z Indonezji, Japonii, Chin, Iranu, Syberii, Laponii, Surinamu i Ameryki Płn. 

Nasze Serwisy

  • www.WycieczkaNaWegry.pl
  • www.Moja-Hiszpania.pl

Nasi Partnerzy