Utrecht

Niemal centralnie położone miasto od dawna uchodzi za metropolitę holenderskiego katolicyzmu oraz ośrodek życia intelektualnego i handlu, datującego się od czasów rzymskich.
Założony w początkach naszej ery przy ówczesnym traiectum nad Starym Renem, Utrecht był punktem startu misji chrześcijańskich do pogańskiej Fryzji, stając się z czasem stolicą księstwa biskupiego, które rozciągało swą władzę na Overijssel, Drenthe i Groningen. W 1579 r. zbierają się tutaj przedstawiciele Geldrii Zutphen, Holandii i Zelandii, by podpisać słynną Unię Utrechcką, która zapoczątkuje dzieje Republiki Zjednoczonych Prowincji. Tutaj w 1713 r. dojdzie do zawarcia pokoju, który położy kres hiszpańskiej wojnie sukcesyjnej. Dziś Utrecht jest jednym z największych ośrodków przemysłowych Holandii oraz od 1917 r. miejscem międzynarodowych targów.
W centrum miasta zwracają uwagę zabytki architektury położone nad starymi kanałami. Najpiękniejszy jest Stary Kanał (Oudegracht) z mostami i nabrzeżami. Życie koncentruje się na placach Vreden­burg i Domplein ze znaną, reprezentującą najwyższe osiągnięcie holenderskiego gotyku, katedrą (Domkerk), budowaną w latach 1254-1517. Znajduje się tu 112-metrowa Wieża Katedralna (Domto­ren) z 1321 r. — skąd rozciąga się wspaniały widok na miasto i okolicę — a także stary klasztor (Klooster). Interesujący jest XI-wieczny gotycki kościół św. Piotra (Pieterskerk) z nawą romańską. Przy Placu Papieskim (Pausdam) stoi Dom Papieży (Paushuize) z 1523 r.
Z muzeów do ciekawych należą:
Muzeum Centralne (Centraal Museum) przy Agniestraat, prezentuje malarstwo i rzeźbę szkoły utrechckiej, a przy Maliebaan — sztukę XIX-wieczną, w tym dekoracyjną, ceramikę, stroje, tkaniny, relikty z czasów rzymskich i wczesnogermańskich. Część ekspozycji pod nazwą Muzeum Arcybiskupiego wystawia prymitywy, rzeźbę sakralną w drewnie, relikwiarze i misterne wyroby z kości słoniowej.
Muzeum Złotnictwa, Zegarmistrzostwa i Dzwonów (Nederlands Goudzilver- en Klokkemuseum) przy Achter de Dom 12.
Warte zwiedzenia są także: muzeum kolejnictwa przy Johan van Oldenbarneveltlaan 6, uniwersyteckie — przy Trans 8, sztuki nowoczesnej — przy Achter de Dom 14, monet — przy Leidseweg 90, oraz fajek, kawy i herbaty firmy Douwe Egberts — przy Keulsekade 143.

Nasze Serwisy

  • www.WycieczkaNaWegry.pl
  • www.Moja-Hiszpania.pl

Nasi Partnerzy